Liên hệ

Khi bạn cần hỗ trợ hoặc thông tin, hãy liên hệ với APKTAI thông qua các phương thức liên lạc sau:

 

Kênh liên hệ của APKTAI tiếp nhận những thông tin nào?

  1. Khi bạn cần giải đáp các thắc mắc các vấn đề về những sản phẩm mà APKTAI cung cấp.
  2. Khi bạn cần trao đổi về bản quyền hình ảnh, nội dung, tập tin được cung cấp trên APKTAI.
  3. Khi bạn cần mua Guest Post, trao đổi bài viết hoặc thuê quảng cáo tại APKTAI.

Sau khi tiếp nhận thông tin liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể!